Välkommen till S*Zeldtrix

 

Ett litet katteri i hemmiljö med fokus på hälsa och temperament. Våra katter lever som familjemedlemmar. Alla våra katter scannas regelbundet för HCM (hypertrofisk kardiomyopati). Katter i avel testas även för FeLV och FIV (Feline Leukemia Virus, Feline Infectious Virus) samt blodgrupperas. Vi testar även för parasiterna tritrichomonas Foetus samt Giardia.

Welcome to S*Zeldtrix

 

A small cattery focusing on health and temper. Our cats are a part of our family. All our cats are scanned for HCM regularly. We also test our cats for FeLV and FIV and determine their bloodgroup before breeding. We also test our cats for Tritrichomonas Foetus and Giardia.

 

 

 

Kontakt / Contact

Liselotte & Niklas Madsen

 

+46(0)761990001 (Liselotte)

+46(0)730276985 (Niklas)

 

cats@zeldtrix.com

26/06/2017: Homepage updated. News in the blog from now on.

Nyheter

2017-06-26: Hemsidan uppdaterad. Nyheter publiceras i bloggen i fortsättningen.

News