Om oss

Vi som står bakom stamnamnet S*Zeldtrix, heter Liselotte och Niklas. Vi bor i ett hus på landet utanför den lilla orten Hishult med vår son Elvis ochvåra djur. Vi har tre fertila sphynxhonor boende hos oss: S*Zeldtrix Spirited Away, hennes dotter S*Zeldtrix Peek a Boo och Peek a Boos dotter S*Zeldtrix Bon Bon. Vi har även en kastrerad oriental som njuter av kastratlivets lata dagar. I huset bor dessutom en Petit Basset Griffon Vendéen hane vid namn Zunken.

 

Jag (Liselotte) arbetar som distriktsveterinär, framförallt med häst, hund och katt.. Niklas arbetar i metallverkstad.

 

Våra katter är familjemedlemmar och lever med oss i huset. Några av våra katter bor hos vänner (fodervärdar) och är en del av deras familj.

Om katteriet

Vi fokuserar på hälsa och temperament i vårt avelsarbete. HCM och HCM-historik i stamtavlan är mycket viktigt. En katt som används i avel ska givetvis inte ha några andra hälsoproblem heller och ha ett stabilt immunförsvar samt ett trevligt temperament. Inavelskoefficient är något vi strävar efter att hålla så låg som möjligt på flera generationer och även den kompletta graden ska vara låg. Rastypiskhet är givetvis också viktigt och prioriterat men hälsa och temperament kommer alltid i första hand.

 

S*Zeldtrix grundlades 2001. Allt började med en siames vid namn Beatrix och en oriental vid namn Zelda = Zeldtrix. På siames och orientalsidan blev vi fascinerade av färgerna kanel och fawn och vitfläck och de sista åren koncentrerade vi oss på de färgerna. 2004 blev jag kär i en annan ras: sphynxen. Jag föll som en fura för deras fantastiska temperament. 2005 flyttade vår första sphynx Skrynklan (Moonlight av Ochremenko (N)) in i huset och därefter har inget varit sig likt. 2011 föddes vi våra sista siames/orientalkullar och vi har nu valt att fokusera på rasen som ligger oss varmast om hjärtat: sphynxen.

 

About us

Our names are Liselotte and Niklas and we live in a small house in the countryside with our son Elvis. We have three fertile sphynxgirls living with us: S*Zeldtrix Spirited Away, her daughter S*Zeldtrix Peek a Boo & Peek a Boo´s daughter S*Zeldtrix Bon Bon. We have one neutered oriental shorthair enjoying retirement. We also have a dog, a Petit Basset Griffon Vendéen male named Zunken.

 

I ( Liselotte) work as a veterinarian and Niklas works in a metal workshop.

 

Our cats are a part of our family and live with us in the house. Some of our cats live with friends and are part of their families.

The cattery

We focus on health and temperament choosing cats for our breeding. HCM and HCM-history in the pedigree is very important. A cat used in breeding should be healthy in all aspects and have a stable immunesystem and a nice temperament. Inbreedingcoefficients are kept low and the total inbreedingpercent should also be as low as possible. Type is also important and prioritized but health and temperament always come first.

 

S*Zeldtrix was founded in 2001. Everything started with a siamese queen named Beatrix and an Oriental shorthair queen named Zelda = Zeldtrix. We focused on cinnamon and fawn coloured siamese and oriental shorthairs preferably with white and the last years we focused on those colours. In 2004 I fell in love with another breed: the sphynx breed. I was amazed by their lovely temperament. In 2005 our first sphynxgirl "Wrinkles" (Moonlight av Ochremenko (N)) moved into our home and that changed our lives forever. In 2011 we bred our last siamese/Oriental shorthair litters and now we focus on the breed we have fallen totally in love with, the sphynx.

 

Kontakt / Contact

Liselotte & Niklas Madsen

 

+46(0)761990001 (Liselotte)

+46(0)730276985 (Niklas)

 

cats@zeldtrix.com